191126122537.jpg

 

 하노이시 인민위원회는 최근 외국인 개인 및 조직에 대한 소유권을 인정하는 동시의 아파트 · 부동산 17 안건의 목록을 발표했다.

자세한 내용은 다음과 같다.

◇ Khu nha o Ngan Ha Van Phuc (TSQ Galaxy 1)
위치 : 하동(Ha Dong) 구 To Huu 거리

◇ Khu nha o Him Lam Van Phuc
위치 : 하동 구 To Huu  거리

◇ Khu chung cu quoc te Hoang Thanh City
위치 : 하동 구

◇ Nha o chien si can bo cong an thanh pho Ha Noi
위치 : 하동 구 Nguyen Khuyen 거리

◇ Khu nha o xa hoi tai lo dat B8.NXH
위치 : Long Biên 구 Phuc Dong

 ◇ CT15 Viet Hung
위치 : Long Biên 구 Giang Bien

 ◇ Khu do thi moi Viet Hung
위치 : Long Biên 구 Viet Hung 신도시

 ◇ Mipec Riverside
위치 : Long Biên 구 Ngoc Lam 지역

 ◇ Dreamland Plaza
위치 : 꺼우저이(Cầu Giấy) 구 Duy Tan 거리

 ◇ 265 Cau Giay
위치 : 꺼우저이 구 꺼우저이(Cau Giay) 거리

◇ Khu nha o thap tang 2A
위치 : Thanh Xuân 구 Ha Dinh 거리

◇ PCC1 Thanh Xuan
위치 : Thanh Xuân 구 Trieu Khuc 거리

◇ Du an dau tu xay dung cong trinh theo quy hoach
위치 : Gia Lâm 군 Ninh Hiep 마을

 ◇ Goldmark City
위치 : Bac Tu Liem 구

◇ Nha o cao tang ket hop hanh chinh don vi tai lo dat NO-CT2 (Hai Dang City)
위치 : Nam Tu Liem 구

◇ Khu tap the 30A Ly Thuong Kiet
위치 : 호안 키엠 구 Ly Thuong Kiet 거리

◇ Du an To hop van phong, can ho, biet thu 16 Lang Ha
위치 : 바딘(Ba Đình) 구 Lang Ha 거리
발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com

 

 

 

 

=======================
비나한인 안내
=======================

 

베트남 투자 진출, 선택이 아닌 필수 ! 비나한인 투자 컨설팅」 
 

입지선정부터 법인설립까지 일괄 서비스 제공

베트남 관련 동일업종에서  10년 이상의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 통역 요원 상주로 최소 비용, 시간으로 최대의 결과치 돌출을 기대할 수 있는 전문 업체 입니다.
VINAHANIN CO.,LTD
.
공식 홈페이지: www.vinahanin.com  


상담/문의

-업무 시간: AM 8 ~ PM 5(토,일요일, 축일 휴무)
-방문 무료 상담: AM9~PM4(사전 미팅 선약 필수)

-베트남 국가번호 +84
-베트남: 0909 194 181(한국어/일어) / 028 6681 0114(베트남어/영어)
-한국에서: +84 909 194181(한국인 직통)
-이메일: viethoasong@gmail.com
-카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능) AM 7~PM7

QR.png