Khu Cong Nghiệp Hoa Khanh Mở rộng

Investor: Cong ty cổ phần đầu tư Sai Gon đa Nẵng

Location: Phường Hoa Khanh Bắc, phường Hoa Hiệp Nam, Quận Lien Chiểu; xa Hoa Lien, huyện Hoa Vang, TP. đa Nẵng

Land area: 316.52 ha

địa chỉ: 61A Nguyễn Văn Cừ, P Hoa Hiệp Bắc, Quận Lien Chiểu, TP. đa Nẵng

điện thoại: (84-511) 3770 997/ 998/ 999

Fax: (84-511) 3770 885

Email: sdn@vnn.vnWebsite: http://www.dananginvest.comKhu

 Cong Nghiệp Dịch vụ Thủy sản đa Nẵng

Investor: Cong ty Phat triển va Khai thac Hạ tầng KCN đa Nẵng (Daizico)

Location: Phường Thọ Quang, Quận Sơn Tra, TP. đa NẵngLand area: 77.3 ha

điện thoại: (84-511) 3 886 159

Fax: (84-511) 3 886 157

Email: đang cập nhật...

Website: đang cập nhật...

 

Khu Cong Nghiệp Hoa Khanh

Investor: Cong ty Phat triển va Khai thac Hạ tầng KCN đa Nẵng (Daizico)

Location: Phường Hoa Khanh, Quận Lien Chiểu, TP. đa NẵngLand area: 423.5 hađiện thoại: (84-511) 3 886 159

Fax: (84-511) 3 886 157

Email: đang cập nhật...

Website: đang cập nhật...

 

Khu Cong Nghiệp Lien Chiểu

Investor: Cong ty cổ phần đầu tư Sai Gon đa Nẵng

Location: Phường Hoa Hiệp Bắc, Quận Lien Chiểu, TP. đa Nẵng

Land area: 373.5 hađịa chỉ: 61A Nguyễn Văn Cừ, P Hoa Hiệp Bắc, Quận Lien Chiểu, TP. đa Nẵng

điện thoại: (84-511) 3770 997/ 998/ 999

Fax: (84-511) 3770 885

Email: sdn@vnn.vn

Website: http://www.dananginvest.comKhu

 Cong Nghiệp Hoa Cầm

Investor: Cong ty CP đầu tư KCN Hoa Cầm

Location: Phường Hoa Thọ Tay, Quận Cẩm Lệ, TP. đa Nẵng

Land area: 261 hađịa chỉ: 176 đường 3/2, Quận Hải Chau, TP. đa Nẵng

điện thoại: (84-511) 3898 077/ 2466 467/ 2463 777/ 2466 915

Fax: (84-511) 3 898 077

Email: hoacamizi@vnn.vn

Website: www.hoacamizi.com.vn


 

베트남 진출,선택이 아닌 필수 !  「비나한인 종합 랜딩 서비스

베트남(전국) 법인설립, 공장설립, 투자 진출을 의한 선행조사, 시장조사, 임대공장, 공단입주선정, 주택 사무실 임대 아파트 부동산 컨설팅 등 베트남 비즈니스 관련 내용이나 투자 초기 필요로 하는 것에 대해 1차 무료상담을 받아 보시기 바랍니다.

- 비나한인의 모든 서비스 진행은 비나한인 소속(상주)의 변호사 등 각 부분 해당 전문가에 의해 직접 수행 됩니다.