Bảng giá đất Tỉnh Lạng Sơn năm 2011

06/01/2011 10:25

Giá đất Tỉnh Lạng Sơn

Download
Quyết định Download
TP Lạng Sơn Download
Huyện Bắc Sơn Download
Huyện Bình Gia Download
Huyện Cao Lộc Download
Huyện Chi Lăng Download
Huyện Đình Lập Download
Huyện Hữu Lũng Download
Huyện Lộc Bình Download
Huyện Tràng Định Download
Huyện Văn Lãng Download
Huyện Văn Quán Download
Đất nông nghiệp các huyện Download

 

 

 

 

=======================
비나한인 안내
=======================

 

베트남 투자 진출, 선택이 아닌 필수 ! 비나한인 투자 컨설팅」 
 

입지선정부터 법인설립까지 일괄 서비스 제공

베트남 관련 동일업종에서  10년 이상의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 통역 요원 상주로 최소 비용, 시간으로 최대의 결과치 돌출을 기대할 수 있는 전문 업체 입니다.
VINAHANIN CO.,LTD
.
공식 홈페이지: www.vinahanin.com  


상담/문의

-업무 시간: AM 8 ~ PM 5(토,일요일, 축일 휴무)
-방문 무료 상담: AM9~PM4(사전 미팅 선약 필수)

-베트남 국가번호 +84
-베트남: 0909 194 181(한국어/일어) / 028 6681 0114(베트남어/영어)
-한국에서: +84 909 194181(한국인 직통)
-이메일: viethoasong@gmail.com
-카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능) AM 7~PM7

QR.png