Bảng giá đất Tỉnh Lạng Sơn năm 2011

06/01/2011 10:25

Giá đất Tỉnh Lạng Sơn

Download
Quyết định Download
TP Lạng Sơn Download
Huyện Bắc Sơn Download
Huyện Bình Gia Download
Huyện Cao Lộc Download
Huyện Chi Lăng Download
Huyện Đình Lập Download
Huyện Hữu Lũng Download
Huyện Lộc Bình Download
Huyện Tràng Định Download
Huyện Văn Lãng Download
Huyện Văn Quán Download
Đất nông nghiệp các huyện Download

 

베트남 진출,선택이 아닌 필수 !  「비나한인 종합 랜딩 서비스

베트남(전국) 법인설립, 공장설립, 투자 진출을 의한 선행조사, 시장조사, 임대공장, 공단입주선정, 주택 사무실 임대 아파트 부동산 컨설팅 등 베트남 비즈니스 관련 내용이나 투자 초기 필요로 하는 것에 대해 1차 무료상담을 받아 보시기 바랍니다.

- 비나한인의 모든 서비스 진행은 비나한인 소속(상주)의 변호사 등 각 부분 해당 전문가에 의해 직접 수행 됩니다.