200518114322.jpg

 

 호치민시 교통 운수국은 15 일부터 시내의 오토바이에 대한 배출 가스 무료 점검 사업을 시행하고 있다.

이 사업은 베트남 오토바이 제조 협회 (VAMM)과 교통 운수 과학 기술 연구소와 제휴 해 전개하는 것으로 시내에서 오토바이의 배기 가스의 상태를 조사하고, 배기 가스의 억제에 의한 시민과 국가 관할 기관, 관련 조직에 미치는 영향 · 성과를 평가한다.

오토바이 브랜드를 불문하고 1 구 Nguyễn Cư Trinh과 Phu Nhuan 구 10개 지역의 주민들은 5 년 이상 오토바이의 배기 가스 무료 검사를 다음의 지정 장소에서 받아 기준을 충족하지 못하는 오토바이는 무료 유지 보수 서비스을 받을 수있게 된다.

1. Cua hang Honda Son Minh (276-278-280 Ly Tu Trong, phuong Ben Thanh, quan 1)
2. Cua hang Honda Tuong Nguyen (212B Nguyen Trai, phuong Nguyen Cu Trinh, quan 1)
3. Cua hang Honda Tan Long Van (167 Tran Quoc Thao, phuong 9 quan 3)
4. Cua hang Honda Hao Quang (125 Phan Dang Luu, quan Phu Nhuan)
5. Cua hang Yamaha Town (38 Truong Quoc Dung, phuong 10, quan Phu Nhuan)
6. Cua hang SYM Phu Loc (405 Nguyen Kiem, quan Phu Nhuan)
7. Cua hang Piaggio Sapa (169 Cong Hoa, quan Tan Binh)
8. Cua hang Suzuki Dire Shop (2 Pho Quang, phuong 2, quan Tan Binh)
- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com=======================
비나한인 안내
=======================

베트남 전지역 대상 '법인설립, 공장설립, 입지선정'

법인주소 법인장 변경, 지분인수, 대표사무소 개설, 업종 추가변경, 로컬법인설립, 워크퍼밋,
각종 인허가 행정 대행, 공장부지 임대공장 입지선정 컨설팅


입지선정부터 법인설립까지 일괄 서비스 제공

베트남 관련 동일업종에서 10년 이상의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 통역 요원 상주로 최소 비용, 시간으로 최대의 결과치 돌출을 기대할 수 있는 전문 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다.
공식 홈페이지: www.vinahanin.com


상담/문의

-업무 시간: AM8 ~ PM5 (토,일요일, 축일휴무)
-방문 상담: AM9~PM4 (사전 미팅 선약)

-베트남 국가번호 +84
-베트남: 0909 194 181 (한국어/일어) / 028 6681 0114 (베트남어/영어)
-한국에서: +84 909 194181 (한국인 직통)
-이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 확인 체크)
-카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
-카톡 상담 시간: AM7~PM7 (베트남 로컬 시간, 휴일 카톡 상담 가능)


-바로 문의-

QR코드 스캔 시 '카카오톡' 톡/메시지 가능,
클릭 시 '카카오 채널' 1:1 채팅/전화 상담 가능.


vinahanin