202104153.jpg

 

 베트남 중남부 연안 지방인 다낭시 건설국은 외국 개인 및 조직에 대한 소유를 인정하는 시내의 주택 17개 안건의 목록을 발표했다. 자세한 내용은 다음과 같다.

 

<Hải Châu 구 (6 건)>

◇ Du an Blooming Tower Da Nang 아파트 안건

◇ Du an Khu phuc hop thuong mai dich vu, khach san va can ho Golden Square: 상업 서비스 호텔 · 콘도 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu thuong mai Quang Nguyen: 아파트 안건

◇ Du an To hop khach san va can ho P.A Tower: 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu so 38 Nguyen Chi Thanh = Lapaz Tower: 아파트 안건

◇ Du an Chung cu so 06 Nguyen Du = DanangPlaza: 아파트 안건 

 

<Thanh Khê 구 (1 건)>

◇ Du an Chung cu HAGL Lakeview: 아파트 안건

 

<Liên Chiểu 구 (1 건)>

◇ Du an Khu do thi Thuy Tu: 아파트 안건

 

<Sơn Trà 구 (8 건)>

◇ Du an Khu phuc hop nghi duong Monarchy: 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu Harmony Tower: 아파트 안건

◇ Du an Chung cu The Summit: 아파트 안건

◇ Du an Khu dan cu An Vien: 주택 안건

◇ Du an Khu phuc hop Hoa Binh Xanh Da Nang: 복합 시설 안건

◇ Du an Khu can ho Thap Vuon: 아파트 안건

◇ Du an Khu can ho Azura: 아파트 안건

◇ Du an Bat dong san va Ben du thuyen Da Nang: 주택 부동산 안건

 

<Ngũ Hành Sơn 구 (1 건)>

◇ Du an Khu do thi cong nghe FPT Da Nang: 주택 개발 안건

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

 

 

베트남 법인설립 절차

 

===========================
비나한인 안내  info..
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.

 

법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공

베트남 관련 동일업종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있고 검증된 베트남 투자 진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기

 

상담/문의
-업무 시간: AM8 ~ PM5
-베트남(국가번호 +84)

0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)

- 이메일:  viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM7~PM7
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기
 

언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드

vinahanin

 

네이버 톡톡

vinahanin