202104153.jpg

 

 베트남 중남부 연안 지방인 다낭시 건설국은 외국 개인 및 조직에 대한 소유를 인정하는 시내의 주택 17개 안건의 목록을 발표했다. 자세한 내용은 다음과 같다.

 

<Hải Châu 구 (6 건)>

◇ Du an Blooming Tower Da Nang 아파트 안건

◇ Du an Khu phuc hop thuong mai dich vu, khach san va can ho Golden Square: 상업 서비스 호텔 · 콘도 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu thuong mai Quang Nguyen: 아파트 안건

◇ Du an To hop khach san va can ho P.A Tower: 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu so 38 Nguyen Chi Thanh = Lapaz Tower: 아파트 안건

◇ Du an Chung cu so 06 Nguyen Du = DanangPlaza: 아파트 안건 

 

<Thanh Khê 구 (1 건)>

◇ Du an Chung cu HAGL Lakeview: 아파트 안건

 

<Liên Chiểu 구 (1 건)>

◇ Du an Khu do thi Thuy Tu: 아파트 안건

 

<Sơn Trà 구 (8 건)>

◇ Du an Khu phuc hop nghi duong Monarchy: 복합 시설 안건

◇ Du an Chung cu Harmony Tower: 아파트 안건

◇ Du an Chung cu The Summit: 아파트 안건

◇ Du an Khu dan cu An Vien: 주택 안건

◇ Du an Khu phuc hop Hoa Binh Xanh Da Nang: 복합 시설 안건

◇ Du an Khu can ho Thap Vuon: 아파트 안건

◇ Du an Khu can ho Azura: 아파트 안건

◇ Du an Bat dong san va Ben du thuyen Da Nang: 주택 부동산 안건

 

<Ngũ Hành Sơn 구 (1 건)>

◇ Du an Khu do thi cong nghe FPT Da Nang: 주택 개발 안건

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

 

 

===========================
비나한인 안내  info..
===========================
베트남 전지역 '법인설립, 공장설립, 입지선정'
법인주소 법인장 변경, 지분인수, 대표사무소 개설,
업종 추가변경, 로컬법인설립, 워크퍼밋,
인허가 관련, 공장부지 임대공장 입지선정 컨설팅

 

베트남 관련 동일업종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있고 검증된 전문 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다.
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차:  www.vinahanin.com/licenses

상담/문의
-업무 시간: AM8 ~ PM5
-베트남(국가번호 +84)

0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)

- 이메일:  viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM7~PM7
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: www.vinahanin.com/consultation
 

언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드

vinahanin

 

네이버 톡톡

vinahanin