202211012.jpg

 

 하노이시 건설국은 최근 외국인 개인 및 조직에 대해 소유를 인정하는 시내의 주택 8개 안건을 새롭게 공표했다.

 

<Bắc Từ Liêm 구(2건)>

 ◇「N03-T3&T4」맨션 안건(Du an nha o cao tang N03-T3&T4 Khu doan ngoai giao)

 ◇Tay Tuu 도시구내의 「TT6-2」구획 아파트 안건(Du an nha o thap tang tai o dat TT6-2 thuoc Khu chuc nang do thi Tay Tuu)

 

<Long Biên 구(2건)>

 

◇Khai Son 도시 구내의 「HH4」와 「HH5」구획 맨션 안건(Cong trinh chung cu cao tang lo HH4 va HH5 thuoc du an Khai Son City)

◇Phuc Dong 지구의 「CT7」구획 아파트 안건(Du an xay dung nha o cao tang de ban tai o dat ky hieu CT7 phuong Phuc Dong)

 

<Tây Hồ 구(2건)>

 ◇NAM THÀNH LONG 도시구내의 「CT01」구획 복합시설 안건(Du an nha o cao tang ket hop thuong mai dich vu va nha o thap tang tai lo dat

 ◇NAM THÀNH LONG 도시구내의 「CT02A」구획 복합시설 안건(Chung cu cao tang ket hop thuong mai dich vu va nha o thap tang tai lo dat

 

<Hoàng Mai 구(1건)>

 

◇ Hoang Liet 지구의 복합시설 내 'NO-02'와 'NO-04' 맨션 안건(Toa nha chung cu NO-02, NO-04 thuoc du an nha tai phuong Hoang Liet)

 

<Nam Từ Liêm 구(1건)>

 

◇Cau Dien 지역 K2 거리 55번지의 복합 시설 안건(Khu hon hop dich vu, nha o, nha tre va cay xanh, so 55 duong K2 phuong Cau Dien)

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

 

 

 

베트남 법인설립 절차

 

===========================
비나한인 안내  info..(소개)
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.

 

법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공

베트남 동종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있는 검증된 베트남 투자진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기

 

상담/문의
-업무 시간: AM 8 ~ PM 5
(대면 미팅 시간: AM 9 ~ 11시, PM 1~3시 선약 필수)
-베트남(국가번호 +84)

0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)

- 이메일:  viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 라인/카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM 7~PM 7(베트남 현지시간)
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기

ADD
3F, VIETPHONE BUILDING,
64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.

 

언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드

vinahanin

 

네이버 톡톡

vinahanin