Skip to content

베트남 생활정보 커뮤니티

비나한인 회원 게시판
자유게시판에는 베트남에 진출한 '한인 업체'에 한하여 제한적으로 구인구직 광고/홍보를 허용하고 있습니다만, 비나한인과 동일 또는 유사 업종 그리고 풍속 업종, 관습 상 사회적으로 부정적인 업종의 경우에는 게재가 불가하며, 그 외 업종 등록 시에는 회사명, 베트남 소재 업체 주소지,연락처(고정 전화)를 꼭 기재 하여야 합니다. 필수 기재 3개 항목 회사명, 베트남 사업장 주소지와 연락처(전화번호)가 한 개라도 누락된 게시물은 예고 없이 삭제 되며, 반복 시에는 활동이 중지 됩니다.

- 글 등록, 댓글 작성은 '로그인 후''글쓰기(등록)' 이 가능합니다.

2008.08.22 16:31

다낭 호텔 안내

조회 수 6977 추천 수 0 댓글 0
호치민 부동산 메인 배너-01.png
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

* Resorts and Hotels in Danang: 

Furama Resort
- Rank:
«««««
- Add: 68 Ho Xuan Huong St.
- Tel: (84.511) 3847888
- Fax: (84.511) 3847666.
-Website: www.furamavietnam.com

 
Sandy Beach Resort
Rank:
««««
Add: 255 Huyen Tran Princess St., Ngu  Hanh Son District
Tel: (84.511) 836216
Fax: (84.511)  836335
Email: info@sandybeachdanang.com
Website:  www.sandybeachdanang.com 


Son Tra Resort & Spa

Rank:
«««««
Add: Bai Nam, Bai Con-Son Tra Peninsula
Tel: (84.511) 920678 - 920677 - 920328
Fax: 84.511.831.604
Website: www.sontra.com.vn 
Email: sontrajsc@dng.vnn.vn
 

Tien Sa resort
- Add: Tien Sa Resort, Yet Kieu St., Son Tra District
- Tel:  (84.511) 910700
         (84.511) 921502
- Fax: (84.511) 922481
- Email: tiensaresort@dng.vnn.vn

 
Ba Na resort
- Address:  Mount Ba Na, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District
- Tel: (84.511) 791000


 
Bana Bynight resort
- Address: Ba Na Mount, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District
- Inner city center: 28 Le Duan Street
- Tel: (84.511) 837290
- Fax: (84.511) 810459
 
Lenim resort
- Address: Ba Na Mount, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District
- Tel: (84.511)
- Fax: (84.511)
 
Airline hotel
- Add: 50 Thai Phien St.
- Tel: (84.511) 897000


 

Ami hotel
- Add: 7 Quang Trung St.
- Tel: (84.511) 824494
 

Bach Dang hotel
- Add: 50 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 823034
 

Bamboo Green (Central) hotel
- Add: 158 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 822996
 

Bamboo Green (Harbourside) hotel
- Add: 177 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 823942
 

Bamboo Green (Riverside) hotel
- Add: 68 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 832591
 

Binh Duong hotel
- Add: 32-34 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 827666
 

Capital hotel
- Add: 127 Hung Vuong St.
- Tel: (84.511) 821527
 

Daesco hotel
- Add: 155 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 892807
 

Dai A hotel
- Add: 51 Yen Bay St.
- Tel: (84.511) 825732
 

Danang hotel
- Add: 01-03 Dong Da St.
- Tel: (84.511) 823431
 

Datraco hotel
- Add: 6 Le Loi St.
- Tel: (84.511) 894501
 

Dien Bien hotel No.1
- Add: 35 Dien Bien Phu St.
- Tel: (84.511) 811084
 

Dien Bien hotel No.2
- Add: 35B Dien Bien Phu St.
- Tel: (84.511) 821848

East & West hotel
- Add: 132 Nguyen Van Linh St.
- Tel : (84.511) 691.999
 

Elegance hotel
- Add: 22 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 892893
 
Faifo hotel
- Add: 200 Hai Phong St.
- Tel: (84.511) 821600
 

Fishery Products hotel
- Add: 12 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 835005
 

Green hotel
- Add: 62-64 Hoang Van Thai St.
- Tel: (84.511) 842054
 

Ha Thanh hotel
- Add: 326 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 816574
 

Hai Van hotel
- Add: 2 Nguyen Thi Minh Khai St.
- Tel: (84.511) 823750
 

Han River hotel
- Add: 36 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 822540
 

Hoa Lu hotel
- Add: 123 Nguyen Chi Thanh St.
- Tel: (84.511) 829099
 

Hoang Kim hotel
- Add: 27 Ho Xuan Huong St.
- Tel: (84.511) 847111
 

Hoang Lan hotel
- Add: 189 Nguyen Van Thoai St.
- Tel: (84.511) 836377
 

Hoang Yen hotel
- Add: 30 Ngo Gia Tu St.
- Tel: (84.511) 829800
 

Hung Lam hotel
- Add: 497 Nguyen Luong Bang St.
- Tel: (84.511) 842662
 

Huong Lan hotel
- Add: 5 Pham Van Nghi St.
- Tel: (84.511) 652303
 

Huong Thuy hotel
-
Add: Plot No.42, Ho Xuan Huong St.
- Tel: (84.511) 954596 - 954596

 

Lan Phuong hotel No.1
- Add: 25 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 835001
 
Lan Phuong hotel No.2
- Add: 94 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 812892
 

Lotus hotel
- Add: 119-123 Hung Vuong St.
- Tel: (84.511) 829000
 

Mekong hotel
- Add: 124 Nguyen Van Linh St.
- Tel: (84.511) 690171
 

Mimosa hotel
- Add: Z12-13 Tran Hung Dao St.
- Tel: (84.511) 836580
 
Minh Tam hotel
- Add: 48 Le Van Hien St.
- Tel: (84.511) 836580
 

Modern hotel
- Add: 182 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 920113

 

My Khe hotel
- Add: 241 Nguyen Van Thoai St.
- Tel: (84.511) 836125
 

No.32 Phan Dinh Phung hotel
- Add: 46 Phan Dinh Phung St.
- Tel: (84.511) 823928
 

Nhat Linh hotel
- Add: 194 Nguyen Chi Thanh St.
- Tel: (84.511) 834558
 

Orient hotel
- Add: 97 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 821266
 

Pacific hotel
- Add: 92 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 822921
 

Phuong Lan hotel
- Add: 178 Hoang Dieu St.
- Tel: (84.511) 823871
 

Phuong Nam hotel
- Add: 205 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 824609
 

Romance hotel
- Add: 249 Nguyen Van Thoai St.
- Tel: (84.511) 940932
 

Rose hotel
- Add: 51 Le Dinh Duong St.
- Tel: (84.511) 825740
 

Royal hotel
- Add: 17 Quang Trung St.
- Tel: (84.511) 823295
 

Royal hotel
- Add: 47 Nguyen Van Linh St.
- Tel: (84.511) 690250
 

Saigon Tourane hotel
- Add: 05 Dong Da St.
- Tel: (84.511) 821021
 

Sao Mai hotel
- Add: 439 Hoang Dieu St.
- Tel: (84.511) 822821
 

Son Tra hotel No.1
- Add: 815 Ngo Quyen St.
- Tel: (84.511) 831217
 

Son Tra hotel No.2
- Add: 38 Hai Phong St.
- Tel: (84.511) 823834
 

Tan Minh hotel No.1
- Add: 142 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 827456
 

Tan Minh hotel No.2
- Add: 3A Trung Nu Vuong St.
- Tel: (84.511) 572317
 

Thanh Binh hotel
- Add: 2 Ong Ich Khiem St.
- Tel: (84.511) 825857
 

Thanh Chau hotel
- Add: 212 Princess Huyen Tran St.
- Tel: (84.511) 969783
 

Thanh Long hotel
- Add: 130 Dien Bien Phu St.
- Tel: (84.511) 821941
 
Thanh Nga hotel
- Add: 356 Nguyen Luong Bang St.
- Tel: (84.511) 832557
 

Thanh Nha hotel
- Add: 68 Ly Thai To St.
- Tel: (84.511) 821527
 

Thanh Thanh hotel
- Add: 50-54 Phan Chu Trinh St.
- Tel: (84.511) 821230
 

Thu Bon hotel
- Add: 8 Ly Thuong Kiet St.
- Tel: (84.511) 821101
 

Thuan An hotel
- Add: 14 Bach Dang St.
- Tel: (84.511) 886199
 

Thuan Phuoc hotel
- Add: 20 Dong Da St.
- Tel: (84.511) 829147
 

Thuong Hai hotel
- Add: 165 Nguyen Van Linh St.
- Tel: (84.511) 650741
 

Tien Thinh hotel
- Add: 448 Hoang Dieu St.
- Tel: (84.511) 834566
 

Tourane hotel
- Add: My Khe, Phuoc My Ward
- Tel: (84.511) 893666
 

Union hotel
- Add: 50 Pasteur St.
- Tel: (84.511) 891213
 

Vinapha hotel
- Add: 80 Tran Phu St.
- Tel: (84.511) 825072
 

Xuan Thieu hotel
- Add: Hoa Hiep Ward
- Tel: (84.511) 842767
 

Y Van hotel
- Address: Z21 Tran Hung Dao St. 
Tel: (84.511) 936155 - 936156 
 

Other

교민 자유게시판

베트남 교민생활과 베트남 관련 주제의 글 등록 '자유게시판'

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 알림공지 [글쓰기 권한] 회원 등록 후 메일 인증이 이루어지지 않을 경우 비나한인 2021.05.19 710
공지 알림공지 자유게시판 통합 이용 안내 비나한인 2021.05.18 625
1766 하노이시 면적 3배로 확대,(하노이시 연혁) file 비나한인 2008.08.02 5233
1765 톨,일욜 진짜 심심하신 분만... 1 비나한인 2008.08.02 6196
1764 침대버스 시승기 - 호치민에서 하노이까지 24 file 비나한인 2008.08.05 18060
1763 호치민에서 재고 반팔면티와신발을 처리합니다 ssmaya 2008.08.08 8125
1762 만화로 쓴 베트남이야기 1 file 비나한인 2008.08.10 5682
1761 만화로 쓴 베트남이야기(2) file 비나한인 2008.08.10 5119
1760 만화로 쓴 베트남 일기(3) file 비나한인 2008.08.10 5236
1759 만화로 쓴 베트남 일기4 file 비나한인 2008.08.10 5395
1758 만화로 쓴 베트남 일기5 file 비나한인 2008.08.10 7289
1757 만화로 쓴 베트남 일기(종결) file 비나한인 2008.08.10 5169
1756 동남아 여러 나라에서 비즈하시는 분들...전화에 대해 2 비나한인 2008.08.15 5833
1755 제 1회 중부지역 국제무역박람회(CREXPO 2008) 개최 안내 다낭주민 2008.08.18 3190
1754 유익한 정보 고맙습니다 3 꼴초 2008.08.20 6104
1753 벳남댁 가계부 4 벳남댁 2008.08.20 6689
1752 2008년 한인가족 체육대회 준비 하노이한인회 2008.08.20 4222
1751 다낭시 행정지도 file VINA 2008.08.22 7219
» 다낭 호텔 안내 VINA 2008.08.22 6977
1749 비나한인은 Explorer7에 최적화 사이트입니다 file VINA 2008.08.23 6160
목록
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 107 Next
/ 107

Copyright VINAHANIN.com All rights reserved. Since 2006, E-MAIL: viethoasong@gmail.com. VINAHANIN CO.,LTD

Add: 2 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소