localNo.jpg

 

 

2017 년 2 월 11 일부터 베트남 13 개 성 ·시의 고정 전화 지역 번호가 변경 되는 것을 시작으로 순차적 3 단계에 걸쳐 대다수 성시의 지역번호가 변경됩니다.
 변경 후 일정 기간은 신구의 지역 번호 모두 사용할 수 있지만, 그 이후에는 새로운 지역 번호 만 사용할 수 있습니다.

 

제 1단계 (2017年2月11日~4月14日)

No.

Province(성,시)

Old Area Code(구)

New Area Code(신)

1

Son La

22

212

2

Lai Chau

231

213

3

Lao Cai

20

214

4

Dien Bien

230

215

5

Yen Bai

29

216

6

Quang Binh

52

232

7

Quang Tri

53

233

8

Thua Thien - Hue

54

234

9

Quang Nam

510

235

10

Da Nang

511

236

11

Thanh Hoa

37

237

12

Nghe An

38

238

13

Ha Tinh

39

239

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com

 

제 2단계(4月15日~6月16日)

No.

Province(성,시)

Old Area Code(구)

New Area Code(신)

1

Quang Ninh

33

203

2

Bac Giang

240

204

3

Lang Son

25

205

4

Cao Bang

26

206

5

Tuyen Quang

27

207

6

Thai Nguyen

280

208

7

Bac Can

281

209

8

Hai Duong

320

220

9

Hung Yen

321

221

10

Bac Ninh

241

222

11

Hai Phong

31

225

12

Ha Nam

351

226

13

Thai Binh

36

227

14

Nam Dinh

350

228

15

Ninh Binh

30

229

16

Ca Mau

780

290

17

Bac Lieu

781

291

18

Can Tho

710

292

19

Hau Giang

711

293

20

Tra Vinh

74

294

21

An Giang

76

296

22

Kien Giang

77

297

23

Soc Trang

79

299

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com

 

제 3단계(2017年6月17日~8月31日)

No.

Province(성,시)

Old Area Code(구)

New Area Code(신)

1

Hanoi

4

24

2

Ho Chi Minh City

8

28

3

Dong Nai

61

251

4

Binh Thuan

62

252

5

Ba Ria - Vung Tau

64

254

6

Quang Ngai

55

255

7

Binh Dinh

56

256

8

Phu Yen

57

257

9

Khanh Hoa

58

258

10

Ninh Thuan

68

259

11

Kon Tum

60

260

12

Dak Nong

501

261

13

Dak Lak

500

262

14

Lam Dong

63

263

15

Gia Lai

59

269

16

Vinh Long

70

270

17

Binh Phuoc

651

271

18

Long An

72

272

19

Tien Giang

73

273

20

Binh Duong

650

274

21

Ben Tre

75

275

22

Tay Ninh

66

276

23

Dong Thap

67

277

Binh Phuoc、Phu Tho、Ha Giang、Hoa Binh성은 변경 없음.


- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com