thanh-pho-thu-duc.jpg

 

 Trinh Dinh Dung 부총리는 최근 호치민시 동부에 위치하는 2군, 9군, 투덕 군를 합병하여 호치민시 직속 도시로 설립하여 '투덕 시(TP Thủ Đức)'가 되는 제1급 도시의 기준을 충족 있다고 한 건설부 평가를 인정, 호치민시 인민위원회에 투덕시 설립안을 권한 기관에 제출하고 절차를 진행하라고 요구했다.

 

부총리는 또한 동시 설립 후 호치민시 마스터 플랜의 내용과 일치하는 「투덕 도시 마스터 플랜」을 조기에 수립하여 투덕 도시를 호치민 시 직속 제1급 도시하는 방안을 권한 기관에 제출 하도록 지시했다.

 

설립 후 투덕 시는 면적 211㎢가 넘는 인구 150 여만명의 도시가 된다. 호치민시 지역 내 총생산(GRDP)의 3분의 1 전국의 국내 총생산(GDP)의 7% 상당에 기여할 것으로 보인다.

 

제1급 도시는 베트남의 도시 분류에서 국가의 중추적인 역할을 담당하는 도시가 되며 현재 하노이시와 호치민시 2개의 특별 도시 외에 북부 홍하 델타 지방 하이퐁시, 중남부 연안 지방 다낭시, 남부 메콩 델타 지방 껀터시 등 3개의 중앙 직할시가 제1급 도시가 된다. 이 밖에 각 지방의 성 직속 제1급 도시가 19개 있으며 아래와 같다.

 

각 지방의 성 직속 제1급 도시가 19개

Thái Nguyên (Thái Nguyên), 

Nam Định (Nam Định), 

Việt Trì (Phú Thọ), 

Hạ Long (Quảng Ninh), 

Bắc Ninh (Bắc Ninh), 

Hải Dương (Hải Dương), 

Thanh Hóa (Thanh Hoá), 

Vinh (Nghệ An), 

Huế (Thừa Thiên - Huế), 

Nha Trang (Khánh Hoà), 

Quy Nhơn (Bình Định), 

Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), 

Pleiku (Gia Lai), 

Đà Lạt (Lâm Đồng), 

Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), 

Biên Hòa (Đồng Nai), 

Thủ Dầu Một (Bình Dương), 

Mỹ Tho (Tiền Giang), 

Long Xuyên (An Giang)

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

 

 

베트남 법인설립 절차

 

===========================
비나한인 안내  info..
===========================
베트남 투자진출 창업, 지분인수 경영 제반 컨설팅
법인설립 대표사무소 지사 개설, 법인형태 업종 추가
공장부지 임대공장 입지선정, 부동산 컨설팅 제공.

 

법인설립 입지선정 등 진출 준비부터 사후 경영 관리까지 일괄 컨설팅 서비스 제공

베트남 관련 동일업종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 도출을 기대할 수 있고 검증된 베트남 투자 진출 창업 전문 컨설팅 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다..
공식 홈페이지: www.vinahanin.com
베트남 법인설립 절차 안내: 바로가기

 

상담/문의
-업무 시간: AM8 ~ PM5
-베트남(국가번호 +84)

0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)

- 이메일:  viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
- 카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
- 카톡 상담 시간: AM7~PM7
(베트남 시간, 휴무일 카톡 상담, 부동산 안내 가능)
- 24 시간 온라인 상담 등록: 바로가기
 

언제 어디서나 카톡 '바로상담'..!
비나한인 카톡 QR코드

vinahanin

 

네이버 톡톡

vinahanin