Vietnam area code.jpg

 

베트남 정보 통신부의 결정 제2036호/QD-BTTTT에 근거하여 2월 11일부터 남 중부 연안 지방 다낭시 및 꽝남 성 서북부 지방 5성개, 중북부 지방 6개성의 일반 전화의 지역 번호가 변경됐다.

 변경은 3단계로 나누어 실시됐으며 이번 제1단계에서는 2월 11일~4월 14일 13개 성·시, 제2단계에서는 4월 15일~6월 16일 23개 성·시, 제3단계에서는 6월 17일~8월 31일 23개 성 시의 지역 번호가 변경된다. 변경 기간은 신구의 시외 국번이 병용 되지만 각 단계의 변경 완료 날 이후는 새 지역 번호만 사용 가능하다.

 지금까지 성의 합병이나 분리의 영향으로 각 성시의 지역 번호는 1~3자릿수로 제각각이었지만, 변경 후는 하노이시(24)와 호치민시(28)외에는 모두 3자릿수로 일반 전화 번호 전체 자릿수는 2부터 시작되는 11자릿수로 통일된다.또 시외 국번의 머리 2자리는 20X가 동북부 지방, 27X가 메콩 델타 지방 처럼 지역별로 통일된다.

 

각 성시의 신구 지역 번호는 다음과 같다.

1단계  2월 11일~4월 14일

Tỉnh/ Thành phố

Mã vùng cũ

Mã vùng mới

Sơn La

22

212

Lai Châu

231

213

Lào Cai

20

214

Điện Biên

230

215

Yên Bái

29

216

Quảng Bình

52

232

Quảng Trị

53

233

Thừa Thiên - Huế

54

234

Quảng Nam

510

235

Đà Nẵng

511

236

Thanh Hóa

37

237

Nghệ An

38

238

Hà Tĩnh

39

239

 

 2단계 4월 15일~6월 16일

Tỉnh/ Thành phố

Mã vùng cũ

Mã vùng mới

Quảng Ninh

33

203

Bắc Giang

240

204

Lạng Sơn

25

205

Cao Bằng

26

206

Tuyên Quang

27

207

Thái Nguyên

280

208

Bắc Cạn

281

209

Hải Dương

320

220

Hưng Yên

321

221

Bắc Ninh

241

222

Hải Phòng

31

225

Hà Nam

351

226

Thái Bình

36

227

Nam Định

350

228

Ninh Bình

30

229

Cà Mau

780

290

Bạc Liêu

781

291

Cần Thơ

710

292

Hậu Giang

711

293

Trà Vinh

74

294

An Giang

76

296

Kiên Giang

77

297

Sóc Trăng

79

299

 

3단계 6월 17일~8월 31일

Tỉnh/ Thành phố

Mã vùng cũ

Mã vùng mới

Hà Nội

4

24

Hồ Chí Minh

8

28

Đồng Nai

61

251

Bình Thuận

62

252

Bà Rịa - Vũng Tàu

64

254

Quảng Ngãi

55

255

Bình Định

56

256

Phú Yên

57

257

Khánh Hoà

58

258

Ninh Thuận

68

259

Kon Tum

60

260

Đắk Nông

501

261

Đắk Lắk

500

262

Lâm Đồng

63

263

Gia Lai

59

269

Vĩnh Long

70

270

Bình Phước

651

271

Long An

72

272

Tiền Giang

73

273

Bình Dương

650

274

Bến Tre

75

275

Tây Ninh

66

276

Đồng Tháp

67

277

 

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com